Neem direct contact met ons op 0342459420

Privacy

Wij hechten er waarde aan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Mechan Dealer verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Mechan Dealer staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: www.Mechan Dealer.nl/privacy

Mechan Dealer B.V., gevestigd aan Hessenweg 164, 3791 PM Achterveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Mechan Dealer, Hessenweg 164, 3791 PM Achterveld, 0342 459420, info@MechanDealer.nl

Persoonsgegevens

Mechan Dealer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- KVK nummer 

- BTW nummer 

- Naam en telefoonnummer van medewerkers

 

Doel en grondslag 

Mechan Dealer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Mechan Dealer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Termijn 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Wij hanteren geen termijn voor het verwijderen van e-mails. U kunt ten alle tijden uw klantgegevens laten verwijderen of aanpassen d.m.v. een bericht te sturen naar info@MechanDealer.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mechan Dealer verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld leasemaatschappijen, financieringsmaatschappijen, accountantskantoor).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mechan Dealer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mechan Dealer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@MechanDealer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Mechan Dealer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Beveiliging

Mechan Dealer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende digitale en fysieke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op 0342 459420 of via info@MechanDealer.nl.

 

Disclaimer

Mechan Dealer is bevoegd om de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Het implementeren van de wijzigingen op de website is voldoende.

 

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Mechan Dealer.

  

Mechan Dealer

Hessenweg 164, 3791 PM Achterveld

Telefoonnummer +31 (0) 342 45 94 20

info@MechanDealer.nl

1 maart 2023

2dbb9186 84ba 4f9c 8c93 f04142ca7c39
Event
8 mei

Campina boerderijdag 10 mei

smartcheck header dealerwebsites v2
Actie
10 jan.

Winter Smart Check

Banner website facebook
Nieuws
14 jul.

"🌟 Juli ACTIE maand met Massey Ferguson 🌟

WhatsApp Image 2022 07 06 at 7.42.46 PM
Nieuws
7 jul.

Afgeleverd aan Van Dijk Hoogland B.V.: Fendt 314